อาหารขึ้นชื่อของสเปน Churros กับ Porras

Porras และ Churros เป็นขนมว่างขึ้นชื่อตามฉบับของประเทศสเปน ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นหรือซื้อมันมารับประทานได้ทั่วไปทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบประเทศลาตินอเมริกา โดยเจ้า Porras กับ churros นั้นมีความคล้ายคลึงกับโดนัทเป็นอย่างมาก (more…)