Sagrada familia ประวัติ…

มหาวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยสถาปนิกเอกนาม ‘Antoni Gaudí’ ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมือง Barcelona ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง คุณสามารถชมวิวมุมสูงได้จากยอดแหลมทั้ง 8 ของมหาวิหารแห่งนี้ (more…)