Sagrada-familia

Sagrada familia ประวัติ…

มหาวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยสถาปนิกเอกนาม ‘Antoni Gaudí’ ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมือง Barcelona ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง คุณสามารถชมวิวมุมสูงได้จากยอดแหลมทั้ง 8 ของมหาวิหารแห่งนี้

โดย Sagrada Familia จัดเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญอันมีชื่อเสียงที่สุดของเมือง Barcelona ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในเมือง คุณก็จะสามารถมองเห็นยอดแหลมทั้ง 8 ตั้งสูงตระหง่านอย่างโดดเด่นได้อย่างน่าอัศจรรย์

งานชิ้นนี้เริ่มลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 มีกำหนดสร้างหอคอยจำนวน 18 หอคอย หลังจากสร้างเสร็จไปแล้วจำนวน 8 หอคอย งานก็มีความคืบหน้าไปประมาณ 50 % แต่ ‘Antoni Gaudí’ ถูกรถรางทับเสียชีวิตไปเมื่อ ค.ศ. 1926ศพของเขาได้ถูกฝังไว้ ณ Sagrada familia ด้วย

ผู้ร่วมงานของเขายังได้สานต่องานที่ทำ โดยนำรูปถ่าย , ภาพร่าง รวมทั้งแบบจำลองซึ่ง Gaudí ได้ทำไว้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1936 โครงการก็ต้องหยุดชะงักลง อันมีสาเหตุมาจากสงครามกลางเมือง ห้องใต้ดินรวมทั้งแบบจำลองถูกเผาทำลายไปสิ้น แต่เมื่อสิ้นสุดสงคราม ทีมงานก็วกกลับมาทำงานต่อ โดยใช้ภาพร่าง , ภาพถ่าย รวมทั้งแบบอื่นๆ ที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายมาได้ ต่อมาภายหลังจึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ออกแบบ แต่ถึงจะใช้เทคโนโลยีมากมายขนาดไหนมาช่วย โครงการนี้ก็จะเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.2026

ลักษณะอันงดงามของอาคารแห่งนี้ คือ หินที่อยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังจะมีสีตัดกันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถพบรูปแบบการก่อสร้างอันมีความแตกต่างกัน ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ดีไซน์ของโบสถ์เน้นความใหญ่โตด้วยเส้นโค้ง , มุมแหลม โดยผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ใบหญ้า , สัตว์ , สิ่งของ เป็นต้น โดยปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO betflix เครดิตฟรี

ผลงานการออกแบบของ Gaudí นั้นได้ผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ Art nouveau และ Gothic เข้าไว้ด้วยกัน บริเวณภายนอกของโบสถ์ จะประกอบด้วยหอคอย , ยอดแหลม รวมทั้งลวดลายบริเวณด้านหน้าที่มีความละเอียดอ่อน คุณสามารถจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย เพื่อเช่า Audio guide ระบบเสียงมีความยาว 1 ชั่วโมง 45 นาที เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวิหารแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีเทปเสียงนำเที่ยว 40 นาที สำหรับเด็กซึ่งฟังได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่ายคุณจะได้รับชมภาพยนตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโบสถ์ ที่มีความยาวถึง 20 นาที ภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์ หลังจากนั้นก็ไปเข้าแถวขึ้นลิฟต์เพื่อเดินทางขึ้นไปสู่ยอด แต่มีกฎอยู่ว่าไม่อนุญาตให้เด็กเล็กอายุต่ำว่า 6 ปี หญิงมีครรภ์ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวขึ้น เพราะขากลับลงมาบันไดค่อนข้างชันมาก

About the author: admin